Route info – Dag 1 Mendurance


Startlocatie: Manege Meulendijks (http://www.manegemeulendijks.com)            Strabrechtseheideweg 6, 5591 TC  HEEZE


Strabrechtse Heide

Boswachter Sjaak Smits: “De Strabrechtse heide verbaast mij altijd weer, ‘s morgens of ‘s avonds, in wat voor jaargetijde dan ook. De dynamiek van het terrein blijft verrassen. Er zijn prachtige vergezichten, zeker in combinatie met wolkenvelden en zonlicht.
Als er ’s ochtends vroeg nog geen bezoekers zijn, straalt de Strabrechtse heide rust uit. Zodra er bezoekers komen, zie je de rust op ze over gaan en zie je ze genieten van het uitgestrekte heidelandschap. Ook altijd mooi om te zien is hoe de schaapsherder en zijn onafscheidelijke herdershond samen de kudde hoeden. Soms waan je je terug in de tijd.”

Afbeeldingsresultaat voor strabrechtse heide in bloei Bezoekers hebben toegang tot het grootste gedeelte van de heide. De zandpaden zijn wel zo gesitueerd dat dieren en planten een ongestoord bestaan kunnen leiden. Door de kwetsbaarheid van het gebied zijn alleen rustige vormen van recreatie toegestaan. Maar, wat is er mooier dan wandelend, fietsend of te paard uit te kijken over deze gevarieerde vlaktes?


Lieropse bossen

Afbeeldingsresultaat voor lieropse bossen

We verlaten de Strabrechtse heide en gaan richting de Lieropse bossen.De Lieropse heide is eeuwenlang een heidegebied met vennen, stuifzand en heuvels. De heide werd door boeren in de regio voor allerlei doeleinden gebruikt. Turf steken, graasgebied voor schapen, bijenhouderij, etc. Het belangrijkste was het maaien van heide voor de mestproductie. Later werd zelfs de heide geplagd en werden gehele heidezoden verwerkt in de stalmest. Het maaien en plaggen van de heide werd sterk gereguleerd om overdadig gebruik tegen te gaan. Te veel plaggen levert kaalslag en zandverstuivingen op. Dit gebruik van de heide hield echter de heide als zodanig in stand. Na de introductie van kunstmest neemt het belang van de heide af. We zien dan ook dat na 1900 steeds grotere delen van de heide worden ontgonnen.

Het ontginnen van de heide kent twee varianten. Ontginnen tot landbouwgrond of ontginnen voor de bosbouw. Lager gelegen delen zoals het Meerven werden ontgonnen tot landbouwgebied. Grote delen van de heide werden aangeplant met dennen voor de houtbouw. De stammen werden als stuthout in de mijnen van Limburg gebruikt.

De aanplant van dennenbossen gebeurde in een rechthoekig patroon van blokken bos met daartussen zandwegen. De berm van de wegen tussen de afzonderlijke blokken werden aangeplant met loofhout, dat minder snel vlam vat en dat bij bosbranden voorkomt dat de brand snel verplaatst naar een ander blok. Vandaar de naam ‘brandgang’ voor deze wegen door het bos.


Het Keelven

cropped-14183890_1846561518899399_4375285765900116168_n.jpg
Tot 1920 was de Somerensche Heide een uitgestrektheidegebied tussen de Strabrechtse Heide en het landbouwgebied van Weert dat slechts doorsneden werd door de Maarheezerdijk en de Kerkedijk. De laatste voerde van Someren naar de voormalige grenskerk bij de Hutten. Door de heide stroomde de voedselarme Peelrijt. Tussen 1920 en 1930 werd de Peelrijt gekanaliseerd en het grootste deel van het gebied omgezet in landbouwgrond. (Tijdens de rit rijden we op het pad naast de Peelrijt) Hier ontstond ook het dorp Someren-Heide. De overgebleven stukken werden met naaldhout aangeplant. Momenteel wordt het bos omgevormd tot gemengd bos.

Met het project Keelven heeft men de Somerense heide als wandelgebied nieuw leven willen inblazen door het regelmatige, rechthoekige bebossingspatroon af te wisselen met enkele flinke stukken heide met op vennen lijkende waterplassen. Echte vennen zijn dit eigenlijk niet, gezien de kunstmatige oorsprong, maar als wandelgebied is het Keelven e.o. zonder meer geslaagd te noemen. Het gebied vervult een duidelijke functie als geschikt alternatief voor enkele veel kwetsbaarder bos-, heide en vennengebieden in de omgeving, zoals het Beuven.


Vetgate 1: Camping de Vrolijke Flierefluiter (http://www.devrolijkeflierefluiter.nl)  Nederweertseweg 15                                                                                                                     5712 JX  SOMEREN-HEIDE


Bijzonderheden op de route:

  • 2x passeren Provinciale weg

Gebruikte bronnen: