Route info – Dag 2 Mendurance


Vetgate 1: Camping de Vrolijke Flierefluiter (http://www.devrolijkeflierefluiter.nl)  Nederweertseweg 15, 5712 JX  SOMEREN-HEIDE


Landgoed de Pan

De Pan is de naam van een natuurgebied ten zuidoosten van Sterksel, waarvan 380 ha wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Het betreft een landgoed met bos, grasland en heide bij Sterksel, feitelijk bestaande uit drie aaneengesloten landgoederen, namelijk Landgoed de PanBoksenberg en Vroolijke Jager. Boksenberg is een ca. 170 ha groot droog naaldbos op oud stuifzand. Het wordt beheerd door de gemeente Someren.

De naam de Pan (opgetekend vanaf 1516) heeft betrekking op een komvormige laagte bij de oorsprong van de Sterkselse Aa. Hoef aan de Pan ligt centraal in het gebied, aan de Pandijk, niet ver van de plek waar deze de Sterkselse Aa oversteekt. De hoeve werd in 1831 gebouwd aan een zeer eenzame weg die verhoogd door de heide werd aangelegd vanwege de zeer natte en drasse bodem. Langs deze weg staat een kapelletje. De hoeve is enige tijd een herberg geweest. In 1928 kocht de familie Philips een gedeelte, dat toen uit open heideveld bestond, en stichtte er een landgoed (Landgoed de Pan). Daarvan zijn nu nog bepaalde eikenlanen over.

De Sterkselse Aa is een kleine, maar sterk slingerende beek van die belang is vanwege het voorkomen van enkele zeldzame vissoorten. Het beekdal is landschappelijk goed bewaard gebleven. Het Broek is een imposant elzenbroekbos aan de Sterkselse Aa op een plek waar lang geleden ijzeroer is gewonnen. Het Sterksels Kanaal loopt evenwijdig aan de Sterkselse Aa. Het is een kunstmatige waterloop, aangelegd ten tijde van de ontginning van de omgeving, maar wel fraai om te zien. Het Landgoed De Pan bestaat overigens vooral uit droog naaldbos, graslanden en loofbos langs het Sterksels kanaal, maar ook ligt er vlak bij de Hoef een aardig open heideveldje.


Leenderbos

Afbeeldingsresultaat voor LeenderbosTot 1930 lag in boswachterij Leenderbos een uitgestrekt gebied met heide en zandverstuivingen. De heide was niet meer rendabel voor de landbouw en het gebied verwaarloosde. Staatsbosbeheer kocht het aan en plantte in het kader van de werkverschaffing bossen aan. Het Leenderbos was een typisch productiebos, zoals ze ook elders in Nederland werden aangelegd.

Inmiddels heeft het Leenderbos niet meer dezelfde functie als in de crisisjaren. Weliswaar ‘levert’ het bos jaarlijks 6000 kuub hout, recreatie en natuurwaarden zijn nu minstens zo belangrijk. Er lopen veel wandel-, fiets- en ruiterpaden. De bossen worden steeds gevarieerder en daardoor ook aantrekkelijk voor verschillende diersoorten.


Vetgate 2:                                                                                                                                         Tipisch Ans (https://www.tipisch-ans.com/)                                                                          Kranenveld 4                                                                                                                                  6027 NE  SOERENDONK


Bijzonderheden op de route: 

  • Passeren smal pad, nabij stalen paal
  • Hek ingang Leenderbos

Gebruikte bronnen: