Route info – Dag 2 Mendurance


Vetgate 1: Camping de Vrolijke Flierefluiter (http://www.devrolijkeflierefluiter.nl)  Nederweertseweg 15, 5712 JX  SOMEREN-HEIDE


Weerterbos

Op de grens van Limburg en Noord-Brabant, ten noordwesten van Weert, ligt het Weerterbos, waarvan 705 ha eigendom is van Het Limburgs Landschap. Het gebied bestaat uit vochtige en droge bossen, grasland percelen en kleine heideveldjes. Verspreid liggen herstelde vennen en centraal in het gebied bevindt zich de tot natuurgebied omgevormde grasland enclave van voormalige boerderij de Grashut.


Maarheeze

Maarheeze is een dorp in de Nederlandse gemeente Cranendonck. De kern Maarheeze is zoals eigenlijk alle kernen in Cranendonck (behalve Budel-Dorplein) ontstaan als een esdorp. Oude akkercomplexen omringen de kern. De oudste schriftelijke vermelding van Maarheeze dateert van 1289 toen Willem van Cranendonk heer van Maarheeze werd genoemd. Maarheeze vormde met Soerendonk een gezamenlijke schepenbank.
In de loop van de tijd heeft Maarheeze zich flink uitgebreid, echter niet in relatie met de oorspronkelijke structuur van de kern. Doordat de uitbreiding vooral is bepaald door de ligging tussen de A2 en de spoorweg is er nauwelijks nog sprake van lintbebouwing langs akkercomplexen.


Baronie en Kasteeltje Cranendonck

Kasteel Cranendonck was een kasteel nabij Soerendonk. Het zogenaamde ‘kasteeltje’, een eind 19de eeuw gebouwde villa.

Maarheeze wordt het eerst genoemd in 1223, wanneer het tot deze parochie horende gebied Hugten door Dirk van Altena in leen wordt gegeven aan de Heer van Heeze. Het gebied werd na Dirks kinderloze dood in 1242 geërfd door diens neef Engelbert van Horne. Vermoedelijk was hij het die tussen Maarheeze en Soerendonk een kasteel liet bouwen. Geïnspireerd op de natuurlijke omstandigheden ter plaatse waar migrerende kraanvogels graag neerstreken (kraan: kraanvogel, donk: hoogte, heuvel in waterrijke omgeving), werd het kasteel Cranendonk genoemd; wellicht droeg het gebied zelf die naam al eerder. In 1421 waren Maarheeze, Soerendonk, Gastel en Budel reeds verenigd in twee schepenbanken, die verantwoordelijk waren voor zowel het bestuur als de rechtspraak. Het oorspronkelijke kasteel werd in  1673 door de Fransen werd verwoest.

Wat bleef was een ruïne welke steeds verder verviel. Het landgoed bleef in bezit van de Oranjes totdat omstreeks 1798 het feodale systeem werd afgeschaft. In 1814, toen het Koninkrijk der Nederlanden tot stand kwam, werd het koninklijk bezit om in 1820 aan particulieren te worden verkocht.

In 1899 werd de boerderij die bij het kasteel hoorde afgebroken. Daarvoor in de plaats kwam een villa. Dit was de grondslag voor het huidige kasteelachtige gebouwtje, dat begin 20e eeuw van een torentje werd voorzien.

 


Vetgate 2:                                                                                                                                         Tipisch Ans (https://www.tipisch-ans.com/)                                                                          Kranenveld 4                                                                                                                                  6027 NE  SOERENDONK


Bijzonderheden op de route: 

  • Passeren A2, onder viaduct door
  • Passeren van spoorovergang
  • Hekken in Weerterbos

Gebruikte bronnen: